کود سولوپتاس

کود سولوپتاس باعث افزایش شرایط جذب غذا، افزایش مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان مختلف. مقاومت به شوری و خشکی را ارتقا، کیفیت محصولات را ارتقا. و در ساختن ویتامین، پروتئین و آنزیم نقش دارد. و محیط ریشه را برای جذب غذا مساعد می کند.

 

نحوه مصرف سولوپتاس

کود سولوپتاس قابلیت حل بالایی در آب دارد که شرایط محلول پاشی روی شاخ و برگ درختان را آسان می سازد. و از طریق سیستم های مختلف آبیاری و محلول پاشی قابل مصرف می باشد.

 

مزایای استفاده از سولوپتاس

در خاکهای اسیدی و بازی می توان استفاده کرد.

سولوپتاس دارای کمترین میزان شوری و شاخص آبشویی در مقایسه با سایر کودهای پتاسیمی است.

pH اطراف ریشه را کاهش می دهد و باعث مساعد کردن محیط برای جذب عناصر غذایی دیگر می شود.

سولوپتاس  در تولید انواع قندها، ویتامین ها و نشاسته اثر مثبتی دارد و در نهایت ارزش غذایی محصولات را ارتقا می دهد.

ارزانترین روش برای استقرا مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان زراعی است.

کیفیت رنگ و طعم میوه ها را ارتقا می دهد.

 

مقدار مصرف سولوپتاس

برای آبیاری 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار.

برای محلول پاشی در سیزیجات و گلخانه 5 تا 6 کیلوگرم

محصولات زراعی 5 تا 7 کیلوگرم

 

روش مصرف کود سولوپتاس

مشخصه فیزیکی سولوپتاس به شکل پودری و نرم می باشد و کاملا محلول در آب می باشد. و در تمام آبیاری ها مانند قطره ای، خطی و آب کشت قابل مصرف می باشد.

همچنین به صورت چالکود و محلول پاشی قابل استفاده می باشد.

 

زمان مصرف سولوپتاس

زمانی که نیاز به گوگرد و پتاسیم هست باید مصرف شود. در گیاهان ثمری در موقع رسیدن میوه توصیه می شود.

 

برای خرید کود سولوپتاس با قیمیت مناسب با کارشناسان  شرکت بازرگانی فرتیلیتا تماس حاصل فرمایید.

و از مشاوره رایگان کارشناسان ما در این بازرگانی بهره مند شوید.

وینستون چرچیل

اگر داری وسط جهنم حرکت می کنی، به حرکت کردن ادامه بده.

سپاس از بازدید شما