توجه: رمز ورود شما به صورت خودکار تولید می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

کود سولوپتاس

کود سولوپتاس باعث افزایش شرایط جذب غذا، افزایش مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان مختلف. مقاومت به شوری و خشکی را ارتقا، کیفیت محصولات را ارتقا. و در ساختن ویتامین، پروتئین و آنزیم نقش دارد. و محیط ریشه را برای جذب غذا مساعد می کند.

 

نحوه مصرف سولوپتاس

کود سولوپتاس قابلیت حل بالایی در آب دارد که شرایط محلول پاشی روی شاخ و برگ درختان را آسان می سازد. و از طریق سیستم های مختلف آبیاری و محلول پاشی قابل مصرف می باشد.

 

مزایای استفاده از سولوپتاس

در خاکهای اسیدی و بازی می توان استفاده کرد.

سولوپتاس دارای کمترین میزان شوری و شاخص آبشویی در مقایسه با سایر کودهای پتاسیمی است.

pH اطراف ریشه را کاهش می دهد و باعث مساعد کردن محیط برای جذب عناصر غذایی دیگر می شود.

سولوپتاس  در تولید انواع قندها، ویتامین ها و نشاسته اثر مثبتی دارد و در نهایت ارزش غذایی محصولات را ارتقا می دهد.

ارزانترین روش برای استقرا مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان زراعی است.

کیفیت رنگ و طعم میوه ها را ارتقا می دهد.

 

مقدار مصرف سولوپتاس

برای آبیاری 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار.

برای محلول پاشی در سیزیجات و گلخانه 5 تا 6 کیلوگرم

محصولات زراعی 5 تا 7 کیلوگرم

 

روش مصرف کود سولوپتاس

مشخصه فیزیکی سولوپتاس به شکل پودری و نرم می باشد و کاملا محلول در آب می باشد. و در تمام آبیاری ها مانند قطره ای، خطی و آب کشت قابل مصرف می باشد.

همچنین به صورت چالکود و محلول پاشی قابل استفاده می باشد.

 

زمان مصرف سولوپتاس

زمانی که نیاز به گوگرد و پتاسیم هست باید مصرف شود. در گیاهان ثمری در موقع رسیدن میوه توصیه می شود.

 

یکی از مراکز فروش عمده انواع کود شیمیایی در کشور، عمده فروشی آنلاین فرتیلیتا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت تهیه کود سولوپتاس با ما در تماس باشید.