توجه: رمز ورود شما به صورت خودکار تولید می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

کود اوره ۴۶ درصد

 

کود اوره ۴۶ درصد

انواع کود اوره ۴۶ درصد صادارتی بوسیله چند پتروشیمی( کرمانشاه،  شیراز،  پردیس و…) در جاهای مختلف ایران تولید می شود. کود اوره صادراتی در این پتروشیمی ها تولید و جهت فروش بیشتر این محصول البته مضاف بر مصرف داخلی این کود با ارزش را به کشورهای همسایه مانند صادرات به عراق، ترکیه و سایر کشورها را انجام می دهند.

این کود با بیشترین درصد نیتروژن برای تامین نیتروژن گیاهان در طی دوره رشد و نمو می باشد. این کود تامین کننده نیتروژن گیاهان به هر سه شکل آمید، آمونیوم و نیترات پس از اینکه در خاک اضافه شد، می باشد اوره اعمالی به خاک با آب و آنزیم اوره آز خاک وارد واکنش و به سرعت به آمونیوم تبدیل می شود. این تبدیل را هیدرولیز اوره می نامند. در این واکنش یون های هیدروژن مصرف می شود که باعث افزایش PH خاک در نزدیکی کود می شود. اگر pH از 7 بالاتر برود، مقدار قابل توجهی آمونیاک می تواند برای چند روز پس از استفاده از اوره در خاک تشکیل شود.

هنگامی که اوره به صورت سطحی استفاده می شود، تشکیل آمونیاک در سطح خاک از هیدرولیز اوره ممکن است باعث از دست دادن مقداری آمونیاک شود و اگر اوره با دانه چسبانده شود، ممکن است به دلیل سمیت آمونیاک مقداری آسیب به گیاه رخ دهد. شدت هر دو فرآیند تا حد زیادی به غلظت آمونیاک تشکیل شده بستگی دارد.این کود نیتروژنی دوستدار محیط زیست و بی ضررترین کود برای گیاهان است.

در صورت استفاده صحیح، اوره و کودهای حاوی اوره منابع عالی نیتروژن برای تولید محصولات زراعی هستند. پس از استفاده در خاک، اوره دستخوش تغییرات شیمیایی شده و یون های آمونیوم (NH4) تشکیل می شود. رطوبت خاک تعیین می کند که این تبدیل با چه سرعتی انجام می شود.

 

انواع کود اوره

کود اوره در دنیا در 2 گرید A و B تولید می شود. که گرید A برای استفاده های صنعتی بکار می رود. گرید B برای مصارف کشاورزی در دو کیفیت درجه 1 و درجه 2 تولید و برای فروش روانه بازارهای جهانی می شود. آنالیز همه این گرید ها نزدیک به هم می باشد. اما در کشور ایران اوره 46 درصد در کیفیت درجه یک تولید و صادر می شود. انواع اوره صادراتی در پتروشیمی های مختلف مثل شیراز، پردیس، کرمانشاه، لردگان و … تولید و روانه بازارهای داخل و بازارهای جهانی می شود.

گرانول بیشتر از پریل در تولید اوره جامد برای کود استفاده می شود. اوره گرانول به طور کلی قوی‌تر از اوره پریل است، هم از نظر استحکام خرد شدن و هم مقاومت در برابر سایش.

 

گروه فرتیلیتا آماده همکاری با مشتریان گرامی در زمینه کود اوره می باشد.

 ارتباط با ما