توجه: رمز ورود شما به صورت خودکار تولید می شود و به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

کود سولفات روی

کود سولفات روی برای کشاورزی چه کاربردی دارد؟

روی یک ریز مغذی ضروری برای رشد موثر گیاهان است. اگرچه نقش دقیق این ماده شیمیایی در رشد گیاهان هنوز مورد بحث است. کود سولفات روی یک بازیگر رایج در صنعت کشاورزی است، به ویژه هنگامی که صحبت از مقابله با سطوح مختلف کمبود روی می شود که بسیاری از انواع گیاهان تجربه می کنند، که می تواند منجر به توسعه ضعیف گیاه و کاهش بهره وری شود.

 

روی از کجا می آید؟

روی به طور طبیعی در سنگ ها یافت می شود و مقدار روی در خاک تا حد زیادی به مواد اصلی خود خاک بستگی دارد. به عنوان مثال، خاکهای شنی عموماً غلظت کمتری از روی دارند. در حالی که خاکهایی که از سنگهای آذرین منشا می گیرند بیشترین غلظت این ماده را دارند. این ماده شیمیایی می تواند واکنشهای متابولیکی را در محصولات زراعی ایجاد کرده و از رشد و نمو گیاه حمایت کند. گیاهانی که کمبود روی دارند اغلب پروتئین، کربوهیدرات و تشکیل کلروفیل را کاهش می دهند. بنابراین بسیاری از بازیکنان کشاورزی برای مقابله با این مسائل سولفات روی اضافی به گیاهان می دهند.

 

کاربردهای اصلی سولفات روی در کشاورزی

  • برای افزایش رشد و نمو گیاهان
  • مقابله با تأثیر دمای خاک سرد
  • افزایش باروری خاک
  • کمک به حذف خاک سطحی
  • برای مقابله با اثرات اضافی کودهای فسفره

 

اگر به دنبال تأمین کننده خوبی برای سولفات روی هستید، فرتیلیتا می تواند یک جریان ثابت و قابل اطمینان از انواع کود شیمیایی را برای هر نوع کاربردی که نیاز دارید، ارائه دهد. برای تهیه منبع مطمئن سولفات روی با فرتیلیتا تماس بگیرید.